Numele.................................................................................................

 

 

Telefon..................................................................................................

 

 

E-mail....................................................................................................

 

 

Localitate.......................................................................................................

 

Formular actualizare date cu caracter personal

 

Kruger – Brent Agency SRL cu sediul social în Bucureşti, Calea 13 Septembrie nr.123, Bl.129, Sc.1, Ap.31, Sector 5, tel: 021 411 89 34, fax: 021 411 93 38, e-mail: office@kbagency.ro, înmatriculată la Registrul Comerţului Municipiului Bucureşti cu nr. J40 / 5386 / 1996, Cod Fiscal RO8573240 poate înregistra numai informaţii sau date personale oferite în mod voluntar în scopul acordării unor facilităţi destinate stimulării şi / sau fidelizării clienţilor, acordării unor facilităţi destinate profesioniştilor din domeniul machiajului şi înfrumuseţării, de asemenea în scopul activităţilor de reclamă, marketing şi publicitate pentru promovarea serviciilor / produselor oferite de firma KRÜGER-BRENT AGENCY SRL.

Prin “date personale” se denumesc datele unice individuale, referitoare la nume, prenume, adresă de e-mail şi număr de telefon, diplomă de iniţiere / calificare / perfecţionare în meseria de machior sau în meserii înrudite, care presupun utilizarea de produse de machiaj. Datele dv. sunt destinate utilizării de către firma noastră şi / sau comunicării numai următorilor destinatari: persoana vizată, reprezentanţii legali ai persoanei vizate, angajaţii operatorului care prelucrează datele personale, autorităţile publice centrale şi locale, alte instituţii abilitate de lege să solicite aceste categorii de date. Pe viitor, aceste date ne permit să vă ţinem la curent cu activitatea noastră. De asemenea, Kruger – Brent Agency SRL a dezvoltat măsuri administrative, fizice şi tehnice pentru protejarea informaţiilor furnizate de dv. Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în străinătate.

 

Societatea noastră colectează şi stochează aceste informaţii în formă scrisă / electronică. Acestea vor fi stocate pe întreaga perioadă de desfăşurare a activităţii societăţii noastre. Am implementat măsuri de securitate pentru a asigura confidenţialitatea informaţiilor din baza noastră de date, în conformitate cu standardele minime de securitate impuse de legislaţia relevantă.      

În legătură cu prelucrarea Datelor cu Caracter Personal şi în baza condiţiilor specificate în legea 677/2001, vă puteţi exercita oricare dintre următoarele drepturi:

a. Dreptul de a vă accesa Datele cu Caracter Personal;

b. Dreptul de a solicita rectificarea, ştergerea sau blocarea corespunzătoare a Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal; dreptul de opoziţie*.

c. Dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale automate (decizii automate bazate pe prelucrarea datelor prin mijloace automate, în scopul de a evalua anumite aspecte personale);

d. Dreptul de a vă adresa instanţei de judecată în legătură cu orice încălcare a drepturilor dumneavoastră cu privire la prelucrarea Datelor cu Caracter Personal.


Drepturile Dvs. pot fi exercitate prin intermediul unei cereri scrise adresate societăţii noastre.
Prin acceptarea prezentului formular de consimţământ confirmaţi faptul ca aţi fost informat cu privire la Datele cu Caracter Personal referitoare la dumneavoastră, care urmează să fie stocate, prelucrate şi utilizate, şi că sunteţi de acord ca aceste Date cu Caracter Personal să fie prelucrate şi utilizate in limitele astfel specificate, pe durata de desfăşurare a activităţii societăţii noastre.        

CONSIMŢĂMÂNT

Accept prezentul formular pentru a indica faptul că:

(i) am citit şi am înţeles în totalitate cele de mai sus, şi:

(ii) consimt la prelucrarea şi utilizarea Datelor mele cu Caracter Personal, în conformitate cu cele indicate în prezentul formular.

 

_

SEMNĂTURA______________________________________________________________
Observaţie:
*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc.
*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct. Kruger Brent Agency SRL este operator de date cu caracter personal inregistrat sub numarul 29099.


Compară0