Expedieri și returnări

Expedierea pachetului dumneavoastră

Pachetele sunt în general trimise în maximum 2 zile lucratoare prin FAN Courier. 

Costul livrării include costul procesării și ambalării, cât și costurile poștale. Costul procesării este fix, în timp ce costul transportului poate varia în funcție de greutatea totală a pachetului. Vă sfătuim să vă grupați toate articolele într-o singură comandă. Noi nu putem grupa comenzi distincte plasate separat, astfel că fiecăreia i se vor aplica costuril de livrare. Riscurile aferente livrării cad în responsabilitatea dumneavoastră, dar luăm măsuri speciale pentru a proteja obiectele fragile.

Cutiile sunt generos dimensionate și articolele dumneavoatră sunt bine protejate.

POLITICA DE RETURNARE A COMENZILOR PLASATE CĂTRE KRUGER-BRENT AGENCY SRL

 

1. Dispozitii generale aplicabile returului produselor

1.1 Termenul exercitării dreptului legal de retragere

În conformitate cu articolul 9 (1) din  Ordonanța de Urgență nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, Cumpărătorul are la dispoziție un termen de 14 (paisprezece) zile calendaristice de la data la care Cumpărătorul sau o parte terță, alta decât transportatorul, indicată de Cumpărător, intră în posesia fizică a produselor, pentru a-şi exercita dreptul legal de retragere, fără a fi obligat să-şi motiveze decizia.

1.2 Modalitățile de exercitare a dreptului legal de retragere

Cumpărătorul sau, dupa caz, destinatarul Comenzii, pentru a-şi exercita dreptul de retragere, trebuie să informeze expres Vânzătorul la următoarele date de contact: KRUGER-BRENT AGENCY SRL, Calea 13 Septembrie nr.123, bl.129, apt.31, Sector 5 Bucureşti,  telefon 021.411.89.34 sau telefon/fax: 021.411.93.38,  e-mail office@kbagency.ro, cu privire la decizia sa de a se retrage din prezentul contract, prin intermediul unei solicitări neechivoce, de exemplu o scrisoare trimisă prin poştă, fax sau e-mail.

Pentru a fi respectat termenul-limită de retragere este suficient ca Cumpărătorul să trimită comunicarea privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere de 14 (paisprezece) zile calendaristice. 

1.3 Produsele exceptate de la exercitarea dreptului legal de retragere

Produsele pe care Cumpărătorul dorește să le returneze trebuie să fie în aceeași stare în care acesta le-a primit.

Produsele returnate vor fi însoțite de o solicitare de retur la adresa office@kbagency.ro, semnată de Cumpărător sau de către Destinatarul Comenzii, pe care să fie menționate numărul de Comandă și tipul/cantitățile produselor returnate.

Nu se acceptă la returnare aparatele și/sau instrumentele asupra cărora au fost efectuate intervenții neautorizate, cele care prezintă urme de uzură sau folosire excesivă, zgârieturi, ciobituri, lovituri, urme de șocuri mecanice/electrice, produsele dezmembrate și/sau cărora le lipsesc accesorii.

Returul se va face doar în ambalajul original, cu etichetele inițiale intacte, certificatul de garanție în original (unde este cazul), precum și toate documentele cu care a fost livrat produsul.

Dacă au fost cumpărate mai multe produse de același fel și Cumpărătorul dorește să le returneze pe toate, Cumpărătorul trebuie să se asigure că doar unul dintre produsele de același fel a fost desigilat. Returul celorlalte produse se acceptă doar dacă ele sunt sigilate.

De asemena, în conformitate cu articolul 16 din Ordonanța de Urgență nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, dreptul de returnare a comenzilor nu poate fi exercitat pentru comenzile care se referă la:

- furnizarea de bunuri care au fost desigilate după livrare, care nu mai pot fi returnate din motive de igienă sau protecție a sănătății;

- furnizarea de bunuri confecționate şi/sau personalizate potrivit specificațiilor consumatorului.

Prin urmare, Cumpărătorul ia cunoştință de faptul că nu se va putea prevala de dreptul său legal de retragere cu privire la produsele desigilate şi/sau testate de el, a căror nouă comercializare de către Vânzător ar putea prezenta riscuri din motive de igienă sau de protecție a sănătății pentru consumatori (de exemplu: produsele de îngrijire, de machiaj, etc). 

Totodată, Cumpărătorul ia cunoştință de faptul că nu se va putea prevala de dreptul său legal de retragere asupra produselor personalizate la cererea sa. Aceste dispoziții se aplică fără a aduce atingere celorlalte drepturi ale Cumpărătorului prevăzute în prezentul Contract, drepturi care rămân pe deplin aplicabile.

1.4 Consecințele exercitării dreptului legal de retragere

În situația în care produsele pentru care se dorește returnarea se încadrează în categoriile care pot face obiectul dreptului legal de retragere, Cumpărătorul care își exercită dreptul de retragere în condițiile prevăzute de prezentul articol cu privire la termenele și modalitățile de returnare a produselor va putea obține rambursarea contravalorii produselor returnate, exclusiv cheltuielile de expediere aferente Comenzii.

Cumpărătorului sau Destinatarului Comenzii care își exercită dreptul legal de retragere în condițiile prevăzute de prezentul articol cu privire la termenele și modalitățile de returnare a produselor i se vor rambursa toate sumele achitate în prealabil către Vânzător cu titlu de plată pentru comanda cu privire la care s-a exercitat dreptul de retragere, cu excepția costurilor livrării, în termen de 14 (paisprezece) zile calendaristice de la data la care Vânzătorul a recepționat produsele returnate.

În temeiul art. 13 (2) din  Ordonanța de Urgență nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, Cumpărătorul înțelege și își dă în mod expres consimțământul ca rambursarea sumelor să se efectueze exclusiv prin transfer bancar, sens in care se obligă să furnizeze Vânzătorului datele unui cont bancar pentru transferul sumelor de rambursat. Cumpărătorului nu i se vor percepe comisioane ca urmare a unei astfel de rambursări.

Vânzătorul va rambursa valoarea produselor returnate doar într-un cont aparținând Cumpărătorului (persoana fizică sau juridică care a achitat Comanda), chiar în cazul în care Comanda a fost expediată către o terță persoană, respectiv Destinatarul Comenzii, iar returul a fost efectuat de către aceasta.

Produsele pe care Cumpărătorul/Destinatarul Comenzii dorește să le returneze pot fi returnate direct la magazinul Vânzătorului din Calea 13 Septembrie nr.117, bl.123, parter, Sector 5 Bucureşti, sau pot fi expediate de Cumpărătorul/Destinatarul Comenzii prin curier către KRUGER-BRENT AGENCY SRL, Calea 13 Septembrie nr.123, bl.129, apt.31, Sector 5 Bucureşti, Cod Poștal 050717.

1.5 Cheltuieli

În conformitate cu articolul 14 (2) din Ordonanța de Urgență nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, cheltuielile de returnare a produselor vor fi suportate de Cumpărător, cu excepția cazurilor în care se constată neconcordanțe între produsele livrate și cele prevăzute în Comandă, urmând ca în asemenea cazuri cheltuielile de returnare să fie suportate de Vânzător.

Cumpărătorul este responsabil pentru diminuarea valorii produselor rezultată din manipulări, altele decât cele necesare pentru determinarea naturii și funcționării produselor.

 

2. Dispozitii speciale aplicabile returului produselor

2.1 Returnarea/Înlocuirea comenzilor care au beneficiat de promoții

În situația în care la plasarea Comenzii Cumpărătorul a beneficiat de o ofertă specială și/sau de cadouri promoționale, se va considera că prin exercitarea dreptului său de returnare a Comenzii Cumpărătorul nu mai este eligibil pentru a beneficia de respectiva ofertă și/sau de respectivele cadouri promoționale, drept care Cumpărătorul va trebui să restituie produsul/produsele pe care dorește să îl/le returneze doar împreună cu toate cadourile.

În situația în care la plasarea Comenzii Cumpărătorul a beneficiat de o ofertă specială și dorește înlocuirea unuia sau mai multor produse din Comandă cu alt/alte produse comercializate de Vânzător, produsele înlocuitoare vor fi luate în calcul cu prețul afișat la data recepției de către Vânzător a solicitării de înlocuire a produsului/produselor din partea Cumpărătorului, fără a fi aplicată oferta specială corespunzătoare comenzii inițiale. Într-o asemenea situație se va calcula diferența de preț dintre prețul produsului/produselor returnat/e și prețul produsului/produselor înlocuitor/are; după caz, diferența de preț calculată va fi achitată de Cumpărător Vânzătorului (ramburs la recepționarea produsului/elor înlocuitor/are sau prin transfer bancar în contul Vânzătorului), sau rambursată de Vânzător Cumpărătorului în condițiile prevăzute la punctul 1.4 de mai sus. 

2.2 Returnarea coletului  prin curier

Cumpărătorul sau Destinatarul Comenzii care dorește să-și exercite dreptul legal de retragere returnând produsul/produsele comandat/e prin curier trebuie să expedieze coletul cu confirmare de primire către KRUGER-BRENT AGENCY SRL, Calea 13 Septembrie nr.123, bl.129, apt.31, Sector 5 Bucureşti, Cod Poștal 050717.

Vânzătorul nu va accepta ca retur coletele adresate către adrese particulare, chiar dacă acestea aparțin unor membri ai personalului Vânzătorului.

Atunci când Cumpărătorul/Destinatarul Comenzii nu poate face dovada că a predat efectiv coletul conținând produsul/produsele de returnat unui transportator autorizat, toate riscurile legate de returnarea produsului/produselor vor cădea în sarcina Cumpărătorului/Destinatarului Comenzii.

 


Compară0